Certyfikaty

Wierność zasadom racjonalnej i przyjaznej gospodarki leśnej oraz trosce o środowisko naturalne jest jedną z nadrzędnych cech charakteryzujących naszą działalność. Jednocześnie stanowi ona niezbity dowód na to, iż przykładamy ogromną wagę do odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Istotne jest dla nas także optymalne i zgodne z europejskimi normami wykorzystanie pozyskanego surowca. Potwierdzeniem realizacji założeń Dobrej Polityki Leśnej oraz wysokiej jakości naszych produktów są prestiżowe certyfikaty.