Najczęściej zadawane pytania:

Jakie czynności należy wykonać przed montażem podłogi drewnianej?

Przed przystąpieniem do montażu parkietu, wszelkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie, malowanie, montaż płytek podłogowych itp.) powinny być ukończone według sztuki budowlanej, a budynek musi być wysuszony.

Składowanie, montaż i dalsza eksploatacja powinna odbywać się w określonych warunkach otoczenia:

- wilgotność względna powietrza na poziomie 45-60%,

- temperatura w pomieszczeniu ok. 18-23°C.

Podłogę należy aklimatyzować w pomieszczeniu, na co najmniej 24h przed montażem. Materiał należy rozpakować bezpośrednio przed przystąpieniem do układania.

Jaka powinna być wilgotność podłoża przed montażem podłogi drewnianej?

Wilgotność podłoża mierzona metodą CM powinna wynosić odpowiednio dla:

- drewnianego - 8%,

- betonowego - 2%,

- anhydrytowego - 0,5%.

Montaż podłogi drewnianej:

Każdą podłogę firmy Dąbex należy przykleić do podłoża, jest to odpowiednia metoda do układania podłogi na podłożu betonowym lub wylewce. Montaż jest dopuszczalny także na istniejących stabilnych i wypoziomowanych podłogach drewnianych. Podłoże betonowe musi być suche i spełniać następujące warunki:

- wytrzymałość na odrywanie min. 1 MPa,

- wytrzymałość na ściskanie min. 25 MPa.

 

PAMIĘTAJ: Podłogi olejowane wymagają ponownego pokrycia powierzchni olejem naturalnym zalecanym przez producenta do tego typu wykończenia powierzchni.

Jak kleić podłogi drewniane Dąbexu do podłoża?

Do klejenia podłóg Dąbexu zaleca się stosowanie klejów poliuretanowych(DBX 2K-PU), syntentycznych(DBX 52) i hybrydowych(DBX Elastik).

Przy montażu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych o wymiarze ok. 15mm, zlokalizowanych przy ścianach oraz w miejscach łączenia z innymi okładzinami podłogowymi.

Jak zabezpieczyć podłogę drewnianą?

Podłogę drewnianą należy chronić przed oddziaływaniem piasku, który powoduję powstawanie rys i zniszczeń. Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze zaleca się wyposażyć w podkładki filcowe. W sytuacjach awaryjnych( zalanie wodą, rozlanie substancji chemicznych, rozległe uszkodzenia mechaniczne) należy się skontaktować z działem sprzedaży.

 

PAMIĘTAJ: Podłogi olejowane wymagają ponownego pokrycia powierzchni olejem naturalnym zalecanym przez producenta do tego typu wykończenia powierzchni.

Jak zregenerować podłogę lakierowaną?

Podłoga drewniana lakierowana podlega w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga wymaga regularnej pielęgnacji środkiem DBX PF. Przed zastosowaniem środka powierzchnia musi być absolutnie czysta, sucha i wolna od brudu, wosku, tłuszczu. Środek nanieść równomiernie gąbką, szmatką lub mopem ( ok. 40 ml na m²), pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W żadnym wypadku nie poddawać podłogi ponownej obróbce w trakcie wysychania.

Do mocno zabrudzonej powierzchni drewnianej zalecamy DBX Intensiv który rozrobić z wodą (5-10 l wody dolać 3 miarki preparatu). Wytrzeć na mokro podłogę i zostawić na pewnie czas, zebrać przy pomocy mopa, szczotki.

DBX PF nie nadaję się do stosowania w gabinetach lekarskich, ponieważ przy zastosowaniu środków dezynfekcyjnych może dojść do powstania plam w warstwie pielęgnacyjnej.

olejowanej.

Ogrzewanie podłogowe a podłoga drewniana:

Wybór podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe jest jednym z elementów całego procesu instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.

Aby osiągnąć wymagany efekt należy zwrócić uwagę nie tylko na gatunek drewna oraz grubość elementu drewnianego, ale także na przygotowanie podłoża, dobór materiałów do układania podłogi oraz na właściwą eksploatacją.

Instalacja podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga od montażysty ogromnego doświadczenia, ścisłego zachowania technologii oraz wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych materiałów.

Podczas ogrzewania podłogowego na drewno działa wyższa temperatura czego skutkiem jest niższa wilgotność powietrza nad powierzchnią klepki. Ułożenie podłogi drewnianej pod ogrzewanie podłogowe wymaga usługi doświadczonych i kompetentnych montażystów.

Przygotowanie podłoża

W fazie przygotowania podłoża dopuszczalne wilgotności jastrychu z ogrzewaniem podłogowym wynosi:

Jastrych cementowy: < 1,8 %

Jastrych anhydrytowy: < 0,3 %

Jastrych z anhydrytu pompowanego: < 0,3 %

Pierwsze uruchomienie systemu nie może nastąpić wcześniej niż, po 21 dniach w przypadku jastrychów cementowych, a przy jastrychach z anhydrytu pompowanego po 7 dniach od wykonania posadzki. W innym przypadku uruchomienie systemu może spowodować uszkodzenie posadzki a tym samym podłogi drewnianej.

 

Po osiągnięciu przez podłoże odpowiedniej wilgotności prace parkieciarskie można prowadzić przy temperaturze posadzki w granicach +15 do +18°C (odpowiada to ok. 25°C pracy systemu grzewczego) i względnej wilgotności powietrza nie większej niż 65%.

Dobór materiałów

Podstawowym kryterium wyboru materiału podłogowego jest oporność przewodzenia ciepła, która zależna od współczynnika przewodności cieplnej określonego dla danego gatunku drewna oraz grubości materiału.

Wartości współczynnika przewodności cieplnej wybranych rodzajów drewna:

Rodzaj drewna Przewodność cieplna [λ= W/mK]

dąb 0,20

jesion 0,15

buk 0,16

brzoza 0,16

klon 0,17

świerk 0,12

modrzew 0,12

Niemiecka norma DIN 4725 dopuszcza zastosowanie na wodnym ogrzewaniu podłogowym podłogi drewniane o maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2K/W.

 

Symulacja zastosowanie klepki parkietowej o grubości 22 mm pod ogrzewanie podłogowe

Założenia:

Materiał o oporności przewodzenia ciepła równej 0,1 m2K/W powoduje stratę ciepła odpowiadającą 4°C.

Oporność przewodzenia ciepła dla klepki Parat 22 wynosi 0,11[m2K/W ]

Oporność przewodzenia ciepła powietrza w pomieszczeniu, wynosi średnio ok. 0,17 m2K/W

Całkowita oporność przewodzenia ciepła: 0,11 [m2K/W ] + 0,17 [m2K/W ] = 0,28 [m2K/W ]

Ogólna strata ciepła: 11,2 °C

W celu utrzymania temperatur pomieszczenie 20 °C, należy rozgrzać podłoże do 31,2 °C, co powoduje wzrost kosztów ogrzewania i obniżenie względnej wilgotności powietrza nad powierzchnią podłogi do ok. 25-30%. Wysoka temperatura oraz zmiana wilgotności drewna wywołają reakcje drewna na zmieniające się warunki otoczenia.

Drewno jest materiałem higroskopijnym, które albo oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu, albo uzupełnia niedobór wilgoci, chłonąc parę wodną z otoczenia. Zjawisko to określane jest jako dążenie drewna do wilgotności równoważnej w określonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza.

Reakcja drewna na zmiany otoczenie (temperatura i wilgotność) skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów drewnianych. Przy wyborze gatunku drewna, z którego zostanie wykonana podłoga, uwzględnić należy zatem grubość elementu oraz współczynnik skurczu (średni procentowy skurcz drewna przy zmianie jego wilgotności o 1 procent).

Praca systemu grzewczego, charakterem drewna, jako materiału budowlanego oraz właściwości zastosowanych materiałów pomocniczych (kleje i lakiery) a także przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji parkietu na ogrzewaniu podłogowym składają się na ogólne warunki niezbędne do bezawaryjnej eksploatacji podłogi drewnianej oraz systemu ogrzewania podłogowego.

Niewłaściwy dobór materiałów lub niedopasowanie systemu grzewczego do specyfiki naturalnego materiału jakim jest drewno, może skutkować wysokimi kosztami ogrzewania lub uszkodzeniem podłogi.

 

Uwaga: DABEX Józef Nowak i Wspólnicy Sp. Jawna nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z parametrami technologicznymi i wymaganymi normami. zapisanymi w instrukcji montażu

Czy należy ułożyć podłogi jednorodne w całym domu czy też inne w pokojach, salonie czy kuchni?

Podstawowa zasada mówi, iż nie należy w pomieszczeniach mieszkalnych mieszać kolorów i gatunków drewna, należy także unikać zbyt wielu kontrastów. Z kolei ramy okienne, parapety i okna należy kolorystycznie dopasować do podłogi, zachowując jedność stylu pomieszczeń. Zastosowanie jednorodnej podłóg drewnianych Parat Parkiet w całym domu może powiększyć optycznie przestrzeń mieszkalną.

Na powiększenie lub zmniejszenie optyczne pomieszczenia ma wpływ także zastosowane wzornictwo podłogi drewnianej. Ich wpływ na architekturę wnętrza przedstawiają następujące układy podłóg*:

Wpływ ułożenia klepki parkietowej na optyczne powiększenie lub pomniejszenie pomieszczenia

Podłoga ze względu na to, iż wypełnia znaczną część pomieszczenia, ma decydujący wpływ na charakter i klimat pomieszczenia poprzez swoją fakturę oraz kolor. W związku z tym, do niej należy dobierać pozostałe elementy wyposażenia. Podłoga stanowi wówczas doskonałe tło dla mebli i dodatków.

Niekiedy kluczem do rozwiązania problemów urządzenia nowocześnie wnętrza jest prostota. Najbardziej uniwersalną podłogą drewnianą są podłogi z drewna dębowego i bukowego. Te tradycyjne i uniwersalne gatunki drewna można łączyć prawie ze wszystkimi rodzajami tkanin oraz z bogatą gamą kolorystyczną ścian, w kolorach ciepłych (np.: czerwień, brąz) jak i zimnych (np.: niebieski, zielony).

*w sprawie doboru elementów potrzebnych do ułożenia określonego wzoru prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Zastosowanie podłogi drewnianej w łazience:

Podłogi drewniane nadają się do ułożenia w łazienkach. Podstawowym kryterium wyboru podłogi drewnianej w łazience jest stabilność drewna - kurczliwość objętości, czyli podatność na zmiany wilgotności i temperatury a także zastosowanie klejów o wysokich parametrach wytrzymałościowych (poliuretanowych). Każde drewno chłonie wilgoć i się rozszerza. Stabilność drewna decyduje o odporności danego gatunku na działanie wilgoci, natomiast zastosowanie klejów poliuretanowych daje gwarancje trwałego związania drewna z podłożem w warunkach ekstremalnego działania wilgoci. Brak odporności na wilgoć powoduje rozszczelnienia pomiędzy elementami, co w efekcie skutkuje przeniknięciem wody do podłoża i powolnym procesem niszczenia drewna.

Należy pamiętać, iż im większa powierzchnia litego drewna, tym bardziej będzie pracować i się paczyć. Do łazienki zaleca się zatem parkiety lite o krótkich wymiarach: 16x50/60x250-300. Powierzchnię podłogi należy zabezpieczyć olejem, gdyż olej nie zatyka porów drewna, dzięki czemu drewno „oddycha” i dopasowuje się w sposób naturalny do otoczenia.

Do najbardziej stabilnych gatunków drewna należą: Iroko, Doussie, Teak, Merbau. Gatunki te charakteryzują się kurczliwością objętości poniżej 10% gdyż są naturalnie nasycone olejkami i garbnikami, chroniącymi je przed wilgocią.

Podłogi drewniane idealnie komponują się w łazience z płytkami z wapienia a także z drewnianymi płytkami ściennymi. Ciepła kolorystyka desek oraz miły dla stóp chłód kamienia wydobywają z wnętrza niepowtarzalne wrażenia zmysłowe. 

Wykończenie powierzchni:

Parkiet olejowany jest odporny na zmiany wilgotności i wnikanie wody. Zabezpieczenie podłogi olejem nie zatyka porów drewna, dlatego drewno oddycha i w sposób naturalny dostosowuje się do otoczenia. Podłoga wykończona olejem ma także naturalny kolor. Zabezpieczenie powierzchni parkietu lakierem jest bardziej efektywne pod tym względem, iż lakier chroni drewno przed zarysowaniami i łatwiej go utrzymać w czystości (podłogę olejowaną należy czyścić wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi). Podłoga wykończona lakierem otrzymuje inny odcień od podłogi olejowanej.

Wielkość deski a także klasa sortowania podłogi drewnianej:

Duże elementy spowodują wrażenie optycznego powiększenia wnętrza, natomiast małe elementy przyczynią się do jego wizualnego pomniejszenia. Parkiety Parat Parkiet w klasie sortowania (natur) dają wrażenie spokoju, natomiast w klasie gestreift, standard, rustikal, wyglądają dynamicznie i intensywnie. Kryterium wyboru nie powinna być aktualna moda lub trend, gdyż podłogę kupujemy na wiele lat.