Pielęgnacja podłogi lakierowanej

Spośród czynników wpływających na opóźnienie efektów zużycia podłogi drewnianej lakierowanej najistotniejszymi są przestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania podłogi a także częstotliwości oraz sposób jej pielęgnacji. W celu utrzymania podłogi lakierowanej jak najdłużej w nienagannym stanie zaleca się:

- konserwacją początkową-polega na przemyciu podłogi intensywnym zmywaczem w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń oraz nałożeniu odpowiedniego środka pielęgncyjnego na zamontowaną podłogę, przede wszystkim w celu zabezpieczenia podłogi lakierowanej przed lekkimi uszkodzeniami oraz zamknięcia niewidocznych gołym okiem mikorszczelin pomiędzy poszczególnymi elementami podłogi, powstałych po montażu parkietu lub deski,

- konserwację gruntowną(renowację podłogi), której istotą jest usunięcie powłoki pielęgnacyjej, najczęściej jej zeszlifowanie i nałożenie nowej warstwy lakieru oraz zabezpieczenia jej zgodnie z zasadami konserwacji początkowej,

- bieżącą pielęgnację podłogi, która na polega na systematycznym usuwaniu z podłogi kurzu i piasku. Utrzymanie bieżącej czystości polega na usuwaniu zanieczyszczeń przez zamiatanie, odkurzanie oraz przecieranie podłogi wilgotną szmatką. Nie zaleca się natomiast stosowania do przecierania podłogi mokrych mopów. W zależności od stopnia eksploatacji podłogi lakierowanej, należy przemywać ją w razie potrzeby intensywnym zmywaczem i nakładać środek do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

 

Należy pamięać, że nawet najtwardsza powłoka lakieru ma swoją żywotność i nie jest w stanie zabezpieczyć podłogi przed intensywynym użytkowaniem. Niezbędne zatem jest systematyczne stosowanie środków pielęgnacyjnych, które nie tylko odświeżają podłogę, lecz także utworzą powłokę zabezpieczającą.